2015

Denne uken hadde vi allmøte på NMBU Campus Ås. Vi snakket om vår satsing på fremragende utdanning og forskning og om fremdriften i de store byggeprosjektene på Campus Ås. Men […]

Today we celebrate the International Women’s day, a day as important as ever, both in Norway and even more in other parts of the world. Around the world women experience […]

Fremtiden starter med dine spørsmål. Det er tanken bak NMBUs rekrutteringskampanje #TenkOm. «Tenk om» har vært innledningen til mange viktige spørsmål, idéer og endringer. Det har nysgjerrighet, nytenkning og dristighet […]