Generasjon prestasjon

Denne uken hadde vi allmøte på NMBU Campus Ås. Vi snakket om vår satsing på fremragende utdanning og forskning og om fremdriften i de store byggeprosjektene på Campus Ås. Men det var ikke disse to hovedpunktene som ble sittende igjen i bevisstheten etter møtet. Det var appellen fra studentlederen vår, Lasse Hjelle. Han snakket om Generasjon prestasjon.

Dagens ungdomsgenerasjon har fått dette tilnavnet, Generasjon prestasjon. Unge i dag strekker seg langt for å etterleve de forventningene samfunnet stiller. De opplever et press om å prestere på alle områder langt sterkere enn tidligere generasjoner, samtidig som prestasjonene skal dokumenteres i sosiale medier. Dagens ungdom drikker og røyker mindre, de trener mer, og jobber mer. Dette er jo bra, men samtidig rapporteres stadig oftere om at ungdom sliter psykisk. Presset om å prestere er overveldende og altomfattende. Man skal fremstå som perfekt, med gode resultater, god råd, se bra ut, være veltrent og så videre. Dette presset er overalt i samfunnet, men rammer de unge hardest.

Dette er også dokumentert i Studentenes helse og trivselsundersøkelse, SHoT- undersøkelsen fra 2014. Selv om studentmiljøet ved NMBU kommer godt ut av SHoT-undersøkelsen, viser den også at vi har grunn til bekymring når det gjelder psykisk helse, følelse av ensomhet, dårlig livskvalitet og lav egenrapportert studiemestring. Vi har også mange internasjonale studenter, som er langt hjemmefra og opplever ensomhet. Nesten 20% av studentene rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager. Dette er selvsagt svært alvorlig, og funnene må følges opp hos oss, i samarbeid med Studentsamskipnaden, studentorganisasjonene og kommunen. Jeg er veldig glad for at studentleder Lasse Hjelle benyttet muligheten til å minne oss alle om at situasjonen er alvorlig, og invitere til samarbeid for å forbedre den.

Vi må ha gode og tilgjengelige tilbud til dem som sliter og for å forebygge. Vi har et godt samarbeid med Studentsamskipnaden i Ås og Ås kommune om Helsestasjon for unge. Etterspørselen har vært stor og vi har utvidet tilbudet betydelig. Men hva kan vi gjøre i studiehverdagen? Mange personer i nøkkelroller ved NMBU, både lærere, studieveiledere og medarbeidere i studieavdelingen gjør allerede viktig innats i å møte studentene og gi støtte, råd og veiledning. Vi ønsker at oppfølgingen av funnene i SHoT-undersøkelsen skal være en del av vår satsing på studiekvalitet og fremragende utdanning. Vi vil også forsøke å påvirke de ytre faktorene og studentenes rammebetingelser. Vi vil gjerne samarbeide med studentene for å få dette til.

Det er mye snakk om gjennomstrømming, og for lav studiepoengsproduksjon hos studentene. Det vises til at det jobbes for lite med studiene, og kan fremstå som at studentene er lite ambisiøse og bruker for mye tid på andre ting enn studier. Shot-undersøkelsen gir et langt mer nyansert bilde. Studentene jobber mye utenom studiene, og samlet arbeidsuke er lang. Med dagens studiefinansiering oppleves dette som en nødvendighet, man har rett og slett ikke råd til å være heltidsstudent. Dette er en stor utfordring for mange studenter. Vi må gi studentene mulighet til å studere på heltid. Da må man kunne leve av studielånet. Satsing på studentboliger og studiefinansiering er da blant de viktigste virkemidlene. For vår egen del er vi ikke i tvil om at vi vil satse bredt på studiekvalitet, fremfor å fokusere på kvantitet.

Og til dere i Generasjon prestasjon vil jeg si: Ha gjerne ambisjoner, ha gjerne forventninger til dere selv, ha gjerne mål og drømmer. Men vit at ingen er perfekt, selv ikke de som fremstår slik. Alle har sine ting, sine plager, sine bekymringer, sin tvil. Alle begår feil, og ingen kan yte maksimalt på alle områder alltid. Et perfekt liv er ikke perfekt. La oss være mer ærlige med hverandre, tørre å vise hverandre alle sider ved det å være menneske og være rause med hverandre. Si fra hvis du ikke har det bra. Dere er fremtiden og dere er mer enn gode nok.

Link til SHoT-undersøkelsen finner du her.

Lenke til NMBUs sider med informasjon om rådgivning og helsetilbud til studenter finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *