Glade Utdanningskvalitetsprisvinnere og veldig glad rektor! Foto: Anette Andresen, NOKUT.
Glade Utdanningskvalitetsprisvinnere og veldig glad rektor! Foto: Anette Andresen, NOKUT.

La oss feire utdanningskvalitet!

Vi feirer for lite! Den formidable innsatsen som legges ned av undervisere på landets universiteter og høyskoler for å legge til rette for god læring for studentene forbigås i for stor grad i stillhet. Men ikke i går. Da gikk nemlig NOKUTs store Utdanningsfest av stabelen med brask og bram og under herlig ledelse av NRKs Anne Lindmo.

Og visst er det mye å feire! NMBU stakk av med den gjeve Utdanningskvalitetsprisen, takket være våre enestående agroøkologer, og deres Action Learning Model for Sustainable Development. Deres arbeid med studentaktiv læring er forbilledlig. Det ble også delt ut fire nye Sentre for Fremragende Utdanning, og selv om vår egen supre finalist SITRAP (Centre for Integrated and Transdisciplinary Education in Planning), med Elin Børrud i spissen ikke nådde helt opp, gleder vi oss over de som fikk og ser frem til å inspireres av dem i det videre arbeidet.

Inspirasjon er et nøkkelord. En undersøkelse presentert på dagens NOKUT-konferanse, viser at underviserne først og fremst drives av indre motivasjon i sitt pedagogiske utviklingsarbeid, og at erfaringsutveksling og inspirasjon fra andre undervisere er svært viktig for dem. Slik vil de nye SFU’ene være til viktig inspirasjon i hele sektoren, og det er svært viktig at vi lager gode arenaer for å utveksle erfaringer, både fra SFU’ene og fra andre prosjekter for fremragende og innovativ undervisning ved de ulike universitetene og høyskolene.

Ved NMBU har vi en satsing på fremragende utdanning og forskning, der innovativ undervisning er en del.  Seks prosjekter har fått støtte i 2016. NMBUs Læringssenter følger opp prosjektene, og hjelper til å spre resultatene. I januar 2017 blir det Læringsfestival, der alle prosjektene skal vises frem. På læringssenteret hjelper vi også til med digitalisering, og tilbyr mange spennende verktøy for gode læringsprosesser og pedagogisk utviklingsarbeid.

Alt vi gjør for å løfte utdannings- og undervisningskvalitet ved NMBU er forankret i vår Læringsfilosofi.

NMBUs Læringsfilosofi
NMBUs Læringsfilosofi

Som Geir Lieblein sa fra scenen da han mottok Utdanningskvalitetsprisen på vegne av agroøkologene i går: De gikk fra å fokusere på faget og hva de måtte lære bort til studentene, til å fokusere på studenten og studentens læring og læringsutbytte. Dette er kjernen i læringsfilosofien, og det er utrolig inspirerende at øgroøkologimiljøet fikk denne anerkjennelsen for den fantastiske jobben de gjør!

Så la oss:

  • Feire de gode lærerne!
  • Feire de gode læringseksemplene!
  • Feire dem som gjør nybrottsarbeid og satser på innovative læringsformer!
  • Gjøre undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid meritterende ved opprykk, ansettelse og ikke minst lønnsforhandlinger!
  • Satse på undervisningstalenter så vel som forskningstalenter!

La oss feire den fremragende undervisningen slik vi feirer den fremragende forskningen!

Foto: Håkon Sparre
Foto: Håkon Sparre

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *