#MeToo må snarest bli #WeAct

De siste ukene har #MeToo-kampanjen rullet, og en lang rekke tilfeller av seksuell trakassering har kommet til overflaten. Ukultur er avdekket innenfor flere sektorer, institusjoner og bedrifter. Det er rystende historier som kommer opp, rystende på grunn av sitt innhold og det kvinner og menn er blitt utsatt for, men også rystende fordi det gjennomgående har vært slik at mange har visst, få har sagt fra og enda færre har gjort noe med det. Personer med makt, myndighet og ansvar for å agere, har ikke gjort det.

Tallenes tale er klar også når det gjelder situasjonen i akademia. En undersøkelse utført ved Universitetet i Agder, som omfatter fem universiteter og høyskoler, viser at 8% har vært utsatt for seksuell trakassering de siste seks månedene. 1% oppgir at de har vært utsatt for seksuell trakassering fra en ansatt. For alle som nå tenkte at 1% ikke hørtes så mye ut: Dette tilsvarer tre tusen studenter på landsbasis. Det er tre tusen for mange, og veldig alvorlig.

Det er mange sårbare situasjoner i utdanning og forskning. Mange situasjoner der maktforholdet er ujevnt, som i veilednings og undervisningssituasjoner mellom professor og student. Det er mange situasjoner der det kan være vanskelig å si ifra. Dette må vi gjøre noe med. Vi skal være tydelige på hva som er uakseptabel adferd. Vi må snakke åpent om dette, både med vitenskapelig ansatte og med studenter. Ingen skal være i tvil om hva som er greit, og hva som ikke er det. Vi skal samarbeide med Studentsamfunnet, Studentdemokratiet og Studentsamskipnaden om dette. Vi skal gjøre det enklere å melde fra om seksuell trakassering, og vi skal følge opp det som blir meldt inn. Nulltoleranse er nulltoleranse.

Jeg kommer nettopp fra representantskapsmøtet i Universitets- og høyskolerådet (UHR), der rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert, tok opp saken om seksuell trakassering. Han fremmet forslag om felles handling i sektoren, noe som ble svært godt mottatt av hele representantskapet. Mange uttrykte sterk bekymring for situasjonen, og leder i Norske Studentorganisasjon, Mats Johansen Beldo, var veldig tydelig på at når vi sier vi skal ha nulltoleranse, må vi også vise i aktiv handling at vi står for det. Vi tar nå saken videre i styret i UHR, på første styremøte den 14. desember. Vi vil forplikte oss til felles handling mot seksuell trakassering.

Vi er altså klare for å ta #Metoo-kampanjen videre til neste steg, som blir #WeAct. Vi skal ikke bare forstå og forebygge. Vi skal stå opp mot ukultur, hvert eneste tilfelle som meldes inn skal behandles med respekt og uakseptable handlinger skal ha konsekvenser.

Hvis du har vært utsatt for seksuell trakassering: Meld fra her.

I vår HMS-håndbok finner du retningslinjer for varsling og oppfølging for ansatte og studenter.

Se også her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *