Muligheter mellom Norge og Brasil!

Denne uken er to norske delegasjoner i Brasil, en næringslivsdelegasjon ledet av Næringsminister Monica Mæland og en delegasjon ledet av statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad. HKH Kronprins Haakon deltar i de delvis overlappende programmene.

Målet er å styrke samarbeidet mellom Norge og Brasil, både innenfor næringsliv og industri, og innenfor forskning, utdanning og innovasjon.

Utgangspunktet er definitivt godt. Fellesnevnerne mellom våre to land er mange, fra petroleum til fornybar energi, maritim og marin sektor, bioøkonomi og så videre. Det er også allerede utstrakt samarbeid på en rekke forskningsområder.

Vi har gått igjennom NMBUs portefølje, og vi har samarbeid med 12 universiteter og forskningsinstitusjoner i Brasil. Vi har talt 75 artikler med samforfatterskap med brasilianske forskere de siste årene, på alt fra jordbruk, biovitenskap, miljø, klima, REDD, tropisk økologi, medisin og robotics.

Vi har også hatt endel studenter på utveksling, særlig gjennom Science without Borders-programmet.

Så hva skal til for å styrke samarbeidet? Jeg har deltatt i rundebordssamtaler og diskusjoner her i Brasil og her er noen hovedbudskap:

  • Langsiktige finansieringsmuligheter. Regjeringen ønsker at eksisterende muligheter i NFR og EU utnyttes, men det er svært viktig at Science without Borders og finansieringsmuligheter f.eks. gjennom SIU videreføres. Det er interessant å se at tilslagsprosenten i EUs FP7 var høyere for Norge-Brasil prosjekter enn for prosjekter der det ikke var slikt samarbeid.
  • Stipendordninger for utveksling, særlig til Norge.
  • Gode avtaler, som legger best mulig til rette for forsker til forskersamarbeid som inkluderer studenter og gjerne industri og næringsliv.
  • Gode koblinger til industri og næringsliv.
  • Møteplasser der de ovennevnte møtes. Felles møteplasser for forskning og næringsliv.
  • Innovasjon fremmes best gjennom sterk studentdeltakelse.
  • Språkbarrierene må brytes ned.
  • Fjerne byråkratiske hindringer for forskningsopphold og studentutveksling.

Vi har fått vise frem et glitrende eksempel på samarbeid mellom Norge og Brasil, med sterk student- og industrideltakelse:

Førsteamanuensis Pål Johan From fra Institutt for matematiske realfag og teknologi ved NMBU hadde med seg en stor gruppe utrolig dyktige studenter, og fikk vise frem tre spennende roboter utviklet i samarbeid mellom NMBU og Federal University og Rio de Janeiro. «Thorvald», som skal erstatte traktoren, «Doris», som overvåker oljeplattformer og undervannsdronen som skal avsløre havets hemmeligheter.

Kronprins Haakon fikk bli godt kjent med alle tre robotene og viste stor interesse for prosjektene. På dette tidspunktet kan det ikke stikkes under en stol at rektor var temmelig stolt over våre forskningsmiljøer og studenter!

Les mer om regjeringens Panorama-strategi her.

MariBrasil1MariBrasil2MariBRasil3

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *