Mari i biblioteket

Open Access: På tide å vise verden åpent hva vi gjør

«Offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig for alle, for samfunnsmessig nytte». Dette prinsippet er en klar og tydelig forventning fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder, fra Kunnskapsdepartementet, fra Norges forskningsråd (se NFRs krav til Open Access) og fra EU (se OpenAire EU). Det er et viktig samfunnsansvar å dele kunnskapen fra universitetene. Dette ansvaret er tydelig nedfelt i vår egen strategi, i kapittelet «Kunnskap skal deles».

Allikevel er mange norske forskere tilbakeholdne med å publisere i Open Access tidsskrifter, og NMBU er dessverre ikke noe unntak. Faktisk har de andre norske universitetene kommet lenger enn NMBU, og nå er det på tide at vi kommer skikkelig på banen og gjør den svært viktige forskninger som skjer hos oss mer tilgjengelig for samfunnet. Ingen andre fagområder er så viktige for fremtiden som våre. Da må vi gjøre forskningsresultatene våre tilgjengelige.

Ved NMBU har vi en rekke ordninger for å fremme Open Access publisering, både et fond for å dekke forskernes kostnader og vårt eget åpne forskningspubliseringsarkiv, Brage NMBU. Allikevel henger NMBU-forskerne fortsatt etter de andre universitetene når det gjelder publisering i «rene» gull Open Access-tidsskrifter, og på opplasting (levering) av fulltekstdokumenter publisering i  Brage NMBU (dette skjer via Cristin, Current Research Information System In Norway).

Nå er det sikkert mange som allerede sitter med setninger som starter på «Men, hva med..» ytterst på tungen. Hva med forretningshemmeligheter, forskningsresultater som av ulike grunner ikke bør åpent ut, hva med kvalitetssikringen av tidsskriftene, hva med å gå for prestisjetidsskriftene… og så videre?

Det finnes alltid unntak. Men Open Access har kommet mye lenger enn du tror. Alt dette er tenkt på allerede. Mange av de prestisjetunge tidsskriftene har gode Open Access løsninger, og kvalitetssikringen av tidsskrifter og artikler må vi ikke fire på. Jeg ber ikke ambisiøse forskere fire på prestisjekravene! Jeg ber dere bare om å virkelig undersøke mulighetene.

NMBU Universitetsbiblioteket og jeg vil gjerne utfordre dere på dette. Og neste uke er en gyllen anledning: 19. – 25. oktober er det Open Access Week over hele planeten. På NMBU Uiversitetsbiblioteket vil dette markeres med arrangementer, informasjon og inspirasjon til å ta steget. Den 22. oktober vil det være arrangementer i regi av NMBU Universitetsbiblioteket både på Campus Adamstua og Campus Ås. Jeg vil oppfordre alle til å bruke anledningen til å stille spørsmål og fremme de kritiske innvendingene. Antakelig er du en av de mange som har store muligheter til å benytte Open Access, og som absolutt burde gjøre det.

Universitetsbiblioteket gir støtte i form av midler fra Publiseringsfondet og hjelp ved «grønn OA publisering» i Brage NMBU og «gull OA publisering» i åpne tidsskrifter.

Alle er velkommen til å søke midler fra NMBUs publiseringsfond. 420 000 kroner er tilgjengelig (300 000 fra NMBU og 120 000 fra OAStim i Forskningsrådet). Søknadsskjema og informasjon finnes her.

Så folkens, jeg utfordrer dere: Det er på tide å ta igjen de andre universitetene på Open Access. Det er ingen grunn til at vi skal henge etter på dette. Og det er på høy tid at vi forskere letter på sløret og begynner å vise verden åpent hva vi gjør!

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *