Uakseptabel innblanding fra Per Sandberg

Vi leser med forskrekkelse artikkelen hvor Per Sandberg er intervjuet om forskerne ved Havforskningsinstiuttet (HI) i Bergens Tidene i dag, 1.april. Datoen til tross, dette er tydeligvis ingen spøk.

blemme

Fiskeriministeren oppfordrer her forskerne ved Havforskningsinstituttet til å ha en næringsvennlig agenda i sin forskergjerning, og viser derved at han ikke har forstått hva forskeroppdrag går ut på: «HI er og skal være et «næringsvennlig institutt». Politikerne har lagt rammevilkårene for hvordan denne næringen skal vokse, og HI skal dele ambisjonene for de vedtakene. Vi skal ha en vekst på femseks ganger frem til 2050» sier Sandberg til Bergens Tidende.

Det er utarbeidet en rekke forskningsetiske retningslinjer i De nasjonale forskningsetiske komiteene. Å la en politisk agenda om tallfestet vekst styre forskningen er ikke en av dem. Tvert imot; det er helt utenfor all forskningsetikk.

Journalisten i Bergens Tidende følger opp med et betimelig spørsmål:

«Om de mener en slik vekst ikke er forsvarlig da?»

Sandberg svarer at Havforskningsinstituttet skal gjøre det de kan for at regjeringen skal nå sine mål. Han er referert slik i BT:

«HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene.»

Dette er komplett uforståelig og vi kan knapt tro at det kommer fra en fiskeriminister. Skal forskerne dikte opp resultater som passer med regjeringens mål?

For statsråden sier rett ut at faglige råd som kan føre til at regjeringen ikke når sine mål – blir feil:

«Vi politikere må se om disse faglige rådene påvirker politikkutformingen på en måte som blir feil i forhold til de målsettingene vi har»

Vi er bekymret over mangelen på forståelse for forskningsbaserte faglige råd fra den øverste politiske ledelse. Forskningen skal ikke «heie» på noen. Forskningen skal være fri og uavhengig, og tuftet på forskningsetiske prinsipper.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *