«Kast støttehjulene!» «Vær mer fritidsklubb!»

De spreke metaforene haglet på gårsdagens kontaktkonferanse i regi av Kunnskapsdepartementet. Og, som Amund Thomassen fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) uttalte det, det var litt som julekvelden. Det handlet nemlig om den etterspurte og nært forestående Kvalitetsmeldingen. Endelig handler det om kvalitet i utdanningene og det ser ut til at studentene har fått gjennomslag for mange av innspillene de har kommet med. Det er veldig bra!

Statsminister Erna Solberg innledet, og fremhevet både behovet for faglig bredde og tverrfaglighet i møtet med store globale utfordringer. Hun var også tydelig på at fremragende underviser må bli et like sterkt ideal som fremragende forsker. Vi er så enige.

På NMBU er vi mer enn klare for å løfte utdanning og undervisning. Studiekvalitet har vært høyt på agendaen lenge allerede. Jeg gleder meg til vi nå skal få et rykk i den faktiske gjennomføringen av de gode intensjonene i sektoren. Som prorektor Berit Kjeldstad fra NTNU sa det: «Det er ikke vanskelig, vi må bare gjøre det.»

Og en ting vi skal være veldig nøye på når vi nå skal løfte utdanningskvalitet og fremragende undervisning. Det er den ufravikelige koblingen mellom utdanning og forskning. Undervisningen skal være forskningsbasert, det er alle enige om, men vi skal ikke stoppe der.

Dagsavisen skrev i går om at studentene ikke får forske. Studentene får ikke ta del i fagmiljøene, og dette gir dårligere studiekvalitet. Dette har vi skjønt på NMBU. I vår nedfelte læringsfilosofi skal studentene være aktive deltakere i fagmiljøet, og det skal legges til rette for gode faglige hjem som fremmer faglig-sosial interaksjon i mellom studenter og fagmiljø. det handler om å legge til rette for god læring, gode læringsprosesser, der studentene selv er i førersetet.

Satsingen på fremragende forskning og utdanning må holde de to tettest mulig sammen, til beste for begge. Jeg er også veldig glad for at det sies tydelig at vi må satse på talentene og ha gode karriereutviklingsløp. Det må være for talenter både innen forskning OG undervisning. Vi skal ha store ambisjoner for utviklingen av programmer og pedagogisk utviklingsarbeid. Vi vedtok vår læringsfilosofi som et ledd i studiekvalitetsarbeidet i 2014, og har vært tydelige på at vi ønsker et meritteringssystem for utdanning, som sidestiller utdanning og forskning ikke bare i teorien, men i status, lønn og utviklingsmuligheter. Jeg har tidligere skrevet om å få forskerhodet over i utdanningene, og dette ser ut til å ligge til grunn i kvalitetsmeldingen også.

Nysgjerrighet og nybrottsarbeidet er like viktig i undervisning som i forskning, og det bør være en selvfølge at vi hele tiden utvikler både programmer og pedagogiske tilnærminger. Vi må våge nye ting og å ta mer risiko også i undervisningen («Kast støttehjulene», som fremragende formidler Ole Petter Hjelle sa det). Det er i interaksjon mellom lærer og student og mellom studenter de gylne læringsøyeblikkene oppstår, og det finnes utrolig mange måter å gjøre dette på («Bli mer fritidsklubb», som fremragende formidler Øyvind Bratberg sa det). Læring handler ikke om å reprodusere innholdet i et fagfelt, men å utvikle det og ta del i det. Evne til kritisk, etisk, refleksjon er avgjørende, og noe av det mest fundamentale vi kan gi våre studenter i et samfunn preget av post-truth forsknings- og vitenskapsskepsis (post-truth ble faktisk kåret til årets ord i 2016 av Oxford dictionaries).

Vi har ennå ikke sett helheten i meldingen, men etter dagens konferanse tror vi at det er endel å glede seg til. Og en god del utfordringer å ta tak i. Det er bra at statsråd Røe Isaksen utfordrer institusjonene og påpeker at det er vårt ansvar å gjøre jobben, og at vi skal få tillit til å gjøre den.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer målene for Kvalitetsmeldingen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer målene for Kvalitetsmeldingen

 

Her er noe av det som meldes:

 • Det innføres en nasjonal konkurransearena for utdanning, der man konkurrerer om midler til utvikling av utdanning
 • Det innføres en nasjonal kvalitetsportal for studiekvalitet, der alle data fra ulike undersøkelser samles for bedre oversikt, for eksempel fra studiesøkere.
 • Alle må utvikle meritteringssystem for kvalitet i undervisning, innen to år
 • Undervisning må også underlegges fagfellevurdering
 • Pedagogisk basiskompetanse skal være en forutsetning for førstestilling, og bør være høyere for professorer
 • Relevans og kontakt med arbeidsliv vektlegges i kvalitetsbegrepet
 • Det innføres krav om sensorveiledning
 • Det vurderes å innføre praksisprofessorer
 • Digitalisering gir spennende muligheter som er svært, svært underutnyttet
 • Internasjonalisering er viktig for å fremme studiekvalitet
 • Vi har mye å gå på når det gjelder utvikling av programmer, læringsmål og evalueringsformer
 • Det trengs mer forskning på hva som gir god læring

Vi har også blitt minnet om at PowerPoint-karaoke ikke er en effektiv læringsform, at det visuelle trumfer lyd for de fleste, at historiefortelling gir synkronisert hjerneaktivitet hos forteller og lytter, at leirbålet bør komme inn i læringsprosessen. Og at podkast med siste forelesning på øret på skitur kan være en god idé.

Så da er listen lagt temmelig høyt for den kommende meldingen, men mest av alt for alt vi skal få til. Utdanning opp og frem!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *