Utdanning for Generasjon Å

Det er studiestart, og universiteter og høgskoler fylles av forventningsfulle, dyktige, unge (og noen eldre) studenter. Studenter som vil noe, studenter som må ville mye, for de er Generasjon Å – den siste generasjonen som virkelig har mulighet til å ta tak i de utfordringene vi står overfor (DN 11.5.2017). De skal løse store samfunnsutfordringer i sine yrkesaktive liv. De skal forme fremtiden.

De skal finne løsninger for fremtidens energiforsyning, møte klimaendringene, mette 10 milliarder, løse miljø- og forurensningsproblemer, areal og ressursforvaltning, bruk og vern av natur, forming av fremtidens byer og tettsteder, fremtidens landbruk, fremtidens markeder og mye mye mer. Den skal ta del i den fjerde industrielle revolusjon, og mulighetene og utfordringene som følger med big data, roboter og kunstig intelligens.

Og nå er de hos oss, og vi skal ruste dem for alt dette. Håpet ligger i å gi dem det som skal til. Av kunnskap, kompetanse og ferdigheter skreddersydd for fremtiden. Men hva er det som skal til? Hva vil fremtiden kreve av dem?

Fremtiden er som kjent vanskelig å spå om, men utfordringene beskrevet over forsvinner ikke med det første. Alle disse utfordringene er gigantiske, globale, såkalte «wicked problems». De krever innsats fra mange ulike faglige ståsteder skal de løses. Det kan også legges til grunn at endringstakten kommer til øke, og at omstilling er den nye normalen.

Faglig sett er vi på NMBU svært godt rustet til å bidra til å løse disse store globale utfordringene og legge kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig fremtid. Det handler både om det faglige mangfoldet vi har, men kanskje enda mer om tradisjonen vi har for den faglige syntesen, der biovitenskapene møter teknologi, miljø, økonomi, arealplanlegging, veterinærmedisin og samfunnsvitenskap. Vi dyrker skjæringsflatene mellom sterke disipliner. Tverrfaglighet, flerfaglighet og samspill med nærings og arbeidsliv er viktige stikkord for suksess.

Men dette er heller ikke nok. Vi må øve på et nytt og offensivt tankesett for fremtiden:

Studentene må

  • evne å sette eget fag i stadig nye sammenhenger
  • trives med endring
  • være eksperter, og eksperter på å jobbe i stadig skiftende team fra hele verden
  • være kreative og nyskapende
  • ha dristighet og risikovilje
  • ha mot og selvtillit

Dette må vi øve på! Læringsprosessene her ved NMBU skal styrke disse ferdighetene.

Vi tror på studentaktiv læring og sterk kobling mellom forskning, utdanning og innovasjon, for å fremme dette. Vi ønsker å la studentene få utfolde seg som del av fagmiljøene og innovasjonsplattformene. Vi har et av landets mest internasjonale studentmiljø. Vi har et aktivt læringssenter og en egen læringsfilosofi som ligger til grunn for vårt arbeid med utdanningskvalitet. Eksemplene på innovative lærere som gjør en inspirerende innsats i undervisningen og med ny teknologi og nye læringsformer er mange:

Agroøkologimiljøet – Action Learning Model for Sustainable Development – som fikk Utdanningskvalitetsprisen i 2016

Forskning på sammenhengen mellom undervisningsform og personlighet (se også tv-innslag her).

Eik idéverksted – innovasjonsplattform og MakerSpace

3D-visualisering i vertebrat-zoologi

Interaktiv 3D visualisering og haptisk teknologi i kjemiundervisning (Samarbeid med Vitenparken, NMBU).

Big Data Master (se film her)

E-bok om Sebrafisk

Vi håper vi er på sporet av det Generasjon Å trenger, og vi er forberedt på å jobbe hardt for fremragende og fremtidsrettet utdanning fremover. 1.8 var nytt rektorat på plass, med ny prorektor for utdanning, Solve Sæbø, og ny prorektor for forskning, Øystein Johnsen. Vi tre har store ambisjoner for den videre utviklingen.

Store oppgaver venter for studentene, og for oss som skal sikre at utdanningene gir det som skal til.

Solve, Øystein og Mari

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *