Fra greed til green – Finanssektoren skal bli bærekraftig!

Det begynner å bli en stund siden Friedman sa at «The business of business is business». I dag møttes finanssektoren til Finans Norges bærekraftskonferanse, og administrerende direktør Idar Kreutzer gikk høyt på banen fra start. Han mener spørsmålet alle bedriftseiere må stille seg, er: Er din bedrift en del av problemet eller en del av løsningen?

Finans Norge overrakte så det nye Veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og statssekretær i Finansdepartementet Geir Olsen. Dette er planen for hvordan finansnæringen skal bli bærekraftig, også fra et klimaperspektiv.

Overrekkelse av Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
Overrekkelse av Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen.

Som rektor ved landets bærekraftsuniversitet er jeg begeistret for at Finans Norge ønsker å utvikle finansnæringen så tydelig i bærekraftig retning og at de har ledet arbeidet med et svært viktig veikart for grønn konkurransekraft.

Dette veikartet er viktig. For det første fordi det staker ut en nødvendig kurs for en sektor som har en avgjørende innflytelse på samfunnsutviklingen. For det andre fordi det representerer nye muligheter for bærekraftig vekst og verdiskaping, nasjonalt og globalt. Faktisk ble det pekt på i dag at verdien av forretningsmulighetene er tre ganger større enn investeringsbehovet når det gjelder å nå bærekraftsmålene.

Det er oppløftende at en samlet sektor har samarbeidet om veikartet. Omfattende samarbeid vil også være nødvendig for gjennomføringen av denne omstillingen. Mitt innlegg i dag handlet nettopp om samarbeid mellom sektorene og ikke minst om akademias bidrag til kompetansen som skal til for å gjøre finansnæringen bærekraftig.

Og nettopp dette pekes det på i veikartet: Det er viktig å styrke klimakompetansen i finanssektoren. De som jobber i finans må forstå bærekraft. De må forstå de ulike dimensjonene av bærekraft og hva ansvarlige og bærekraftige investeringer innebærer av begrensninger, men også muligheter. De må kunne prise inn klima- og miljørisiko, slik de alltid har priset inn annen risiko. Blant annet. Kompetansebehovet er stort, og akademia må ta sitt ansvar.

Et forslag i Veikartet er å etablere et samarbeid for å bygge opp norsk forskning og fagekspertise innenfor bærekraftig kapitalforvaltning og grønn finans. Det mener jeg er en svært god ide. Videre foreslås det å adressere klimarisiko spesifikt i utdanninger som er relevante for finanssektoren. Dette mener jeg er en minst like god idé, fordi man da starter i helt riktig ende i kunnskapskjeden.

I denne sammenhengen må jeg få lov til å reklamere litt for Handelshøyskolen ved NMBU. Vi har trolig nemlig landets mest bærekraftige økonomiutdanning. Og NMBU Handelshøyskolen vil i tiden som kommer øke fokuset sitt på bærekraft mer og mer. Finansnæringen kan dermed glede seg over å kunne rekruttere kandidater med kompetansen som skal til for fremtiden.

Vi har som mål at alle våre studenter, uavhengig av fag, skal utvikle et bærekraftig tankesett. Våre kandidater skal kunne bevare, forsvare og utvikle bærekraftsperspektivet både i arbeids- og næringsliv og i samfunnsdebatten.

Det betyr for eksempel å se at enkeltpersoner ikke kan løse fremtidens komplekse utfordringer. Gjennom tverrfaglighet og samarbeid utveksles perspektiver og ideer, og flere typer kompetanse utfyller hverandre. Derfor er noe av det viktigste vi kan lære våre studenter nettopp samarbeid, tverrfaglighet og nyskaping. Og derfor er utdanning, forskning og innovasjon tett integrert ved NMBU gjennom god kontakt mellom forskere og studenter og stadig mer kontakt med nærings- og arbeidsliv.

På dagens konferanse var man skjønt enige om at det er på tide å få til et bærekraftig taktskifte i fellesskap og at bærekraftsmålene er et usedvanlig godt rammeverk for å utvikle fremtidens finansnæring.

Eller som konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad, sa på bærekraftkonferansen i dag: Gordon Gekko tilhørte 80-tallet. Det er på tide å gå «Fra greed til green».

Vi ved NMBU er klare til å ta vår del av ansvaret!

Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad, mener vi går fra «Greed is good til Green is good». Foto: Harald Bjugstad-Holm.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *