Studentsamfunnet i Ås 150 år

Kjære Thorvald og Tora.

Gratulerer med dagen! Gratulerer med 150-års jubileet!

I dag feirer vi Norges nest-eldste studentsamfunn, vi feirer studentkulturen på Ås.

Gjennom 150 år har vi hatt en unik studentkultur og et enestående Studentsamfunn, og på dagens jubileumsfestmøte på Samfunnet skal jeg holde en tale om vår takknemlighet over, avhengighet av og kjærlighet til Studentsamfunnet. Her kommer et lite utdrag av det jeg vil si i dag:

150 år er lang tid, og Ås-miljøet har vært igjennom en voldsom utvikling på disse årene. I 1859 var det 5 lærere og en gårdsbestyrer som tok seg av de 32 elevene som startet på en 2-årig utdanning på «Den høiere Landbrugsskole». I 2014 er det over 5000 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram på Adamstuen og Ås.

Igjennom denne rivende utviklingen har Studentsamfunnet vært sterkt, dynamisk, samlende og ikke minst av stor betydning for universitetet. Samfunnet har vist en enestående evne til å følge utviklingen, ikke bare ved utdanningsinstitusjonen, men i samfunnet for øvrig.

Så hvilken betydning har dette hatt for oss, for NLH, UMB og nå NMBU?

Vi kan trekke frem betydningen for læringsmiljøet, for livet på universitetet, for den enkelte students utvikling og dannelse, for at vi skal kunne utdanne hele kandidater. Vi kan snakke om hvor viktig det er for at vi er et attraktivt studiested, for markedsføringen og for omdømmet vårt.

Men det virkelige svaret er at uten Studentsamfunnet, var vi overhodet ikke det vi er i dag. For hva var vi uten studentlivet, uten studentenes engasjement og trivsel, hva var vi uten Ås-ånden, hva var vårt akademiske samfunn uten Studentsamfunnet som har vært bærer av vår kultur og tilhørighet i 150 år? Vi var ikke, eller vi var uten sjel, noe annet og mye fattigere.

Vi har et ansvar å ta vare på de verdifulle tradisjonene fra både Studentsamfunnet og fra universitetets historie. Det gjør vi best ved å fornye tradisjonene, og finne nye måter å skape fellesskap og menneskelig vekst. Dette er det ansvar vi har som «akademiske borgere» og samfunnsmedlemmer. Det er en glede å se hvordan Studentsamfunnet i Ås åpner dørene for de rike tradisjonene og kulturen også fra Adamstua og veterinærmiljøene.

Jeg ønsker til lykke med et Studentsamfunn i Ås som i årene fremover fortsatt kommer til å spille en uvurderlig rolle for både studentene og ansatte, og for universitetet som helhet.

Jeg har et dypt ønske om at vi i de neste 150 år skal fortsette å gjøre hverandre gode, og at jeg gir mitt løfte om å gjøre mitt for at Studentsamfunnet i Ås skal fortsette å være det lysende fyrtårn det det er i dag, må Ås-ånden leve og studentkulturen blomstre.

Gratulerer med dagen!

Kanskje ikke mitt mest betydelige bidrag på Samfunnet, men litt morsomt å finne det i skuffen akkurat i dag.
Ukefunkis 1996: Kanskje ikke mitt mest betydelige bidrag på Samfunnet, men litt morsomt å finne det i skuffen akkurat i dag.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *