Hvordan står det til med studentdemokratiet?

Mariya Khanamiryan er leder for studenttinget ved NMBU.

Her ved NMBU er vi så heldige å ha et sterkt og godt studentdemokrati. Studentene deltar aktivt i styring og ledelse av universitetet, gjennom styrer og utvalg, og gjennom deltakelse i rektors ledergruppe. Ledelsen har også jevnlige møter med Studentsamfunnet, Samskipnadsstyret og UKEstyret.

Det er av stor verdi for meg som rektor å ha studentlederen i rektors ledergruppe, og dette har hatt stor betydning i de årene jeg har vært en del av ledelsen ved NMBU. Studentenes stemme er viktig, og min erfaring er at studentlederne har vært svært dyktige og reflekterte deltagere i ledergruppa.

Det er svært viktig å sikre at studentdemokratiet har gode rammevilkår, og at studentenes stemme reelt blir hørt. Studentdemokratiet må ha ressurser til å bruke nok tid, og rammebetingelser i form av rom og annen infrastruktur. Vi må legge til rette for opplæring, slik at studentene kan ivareta sin rolle på best mulig måte.

Et velfungerende studentdemokrati er altså en grunnleggende forutsetning for god styring og ledelse av universiteter og høgskoler, men det er mer: Akademiske verdier er under press. Akademisk frihet er under press. Studentdemokratiet er grunnleggende viktig for å ivareta disse verdiene, både i dag og på sikt.

I dagens representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet har vi diskutert tilrettelegging for et velfungerende studentdemokrati. Institusjonslederne har fått viktige innspill til hvordan vi kan arbeide videre. 

Det er store forskjeller i sektoren, av mange grunner. Alt fra institusjonsstørrelse til tradisjon spiller inn. Alle kan helt sikkert gjøre det bedre, så mitt spørsmål er: Hvordan står det til med studentdemokratiet? Hva kan vi som rektorer gjøre for å styrke det?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *