Mari Sundli Tveit

Norge og verden står overfor et grønt skifte. Ny kunnskap, innovasjon og nye smarte og bærekraftige løsninger skal muliggjøre bærekraftig utvikling og en grønn fremtid. Kunnskap er det vi skal […]

I går ble den årlige Tilstandsrapporten for høyere utdanning lansert, og et av hovedpunktene som trekkes frem for forbedring, er antallet norske studenter som reiser på utveksling. I rapporten heter […]

Denne uken hadde vi allmøte på NMBU Campus Ås. Vi snakket om vår satsing på fremragende utdanning og forskning og om fremdriften i de store byggeprosjektene på Campus Ås. Men […]

Today we celebrate the International Women’s day, a day as important as ever, both in Norway and even more in other parts of the world. Around the world women experience […]

Fremtiden starter med dine spørsmål. Det er tanken bak NMBUs rekrutteringskampanje #TenkOm. «Tenk om» har vært innledningen til mange viktige spørsmål, idéer og endringer. Det har nysgjerrighet, nytenkning og dristighet […]

I forrige uke ble jeg utfordret til å komme med et innlegg om fusjon og omstilling på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte. Spørsmålet var hvordan vi kan få til gode prosesser, […]

Det siste halve året har et av de store diskusjonstemaene i universitets- og høyskolesektoren i Norge vært fremtidig struktur i høyere utdanning, eller SAKS – Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing. […]

Likestillingsdebatten går i sektoren, etter at Kunnskapsdepartementet har bestemt seg for å kutte likestillingsprisen. Det er synd at prisen nå fjernes. Prisen har i mange år bidratt til å fremme […]