Kvalitet i utdanningen når endelig toppen! (ihvertfall av agendaen)

En lenge etterlengtet Stortingsmelding om kvalitet i utdanning er på vei. Vi skal gi våre innspill til 1. juli, og det jobbes hardt på universiteter og høyskoler om dagen for å gi denne meldingen den slagkraften den fortjener.

Hele dagens møte i Universitets- og høyskolerådet var viet i sin helhet til temaet, og vi fikk meget gode innlegg med høye ambisjoner og klare forventninger, og påfølgende engasjert debatt blant institusjonsledere og innledere. Vi vil mye! Og vi mener vi har en god del å gå på.

Det gjøres selvsagt mye bra arbeid for å heve utdanningskvalitet allerede. Det finnes mange mange dyktige og dedikerte undervisere og stor vilje til å tilby høykvalitets studieprogrammer.

Men utdanning er fortsatt mindre meritterende enn forskning, vi stiller ikke samme krav til kvalitet og fagfellevurdering til undervisningen som til forskningen, og vi er ikke i nærheten av å utnytte de mulighetene som ligger i digitalisering og nye undervisningsformer. Som prorektor Berit Kjelstad fra NTNU uttrykte det på dagens møte: «Undervisning er for mye en privatsak. Den må ut av den private sfæren og bli nasjonal strategi». Berit har i mange år gått i bresjen for utdanningskvalitet, og jeg er veldig glad for det nye rapporten fra NTNU og UiT om merittering av utdanning.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, ønsker klare innspill til stortingsmeldingen fra sektoren. Men han ber oss også om å være selvkritiske, og ikke komme med bortforklaringer. Vi vet mye om hva utdanningskvalitet er, og også mye om hva som kan løfte det. Hva kan og vil vi gjøre selv?

Haugstad presenterte følgende hovedelementer i kvalitetsbegrepet:

  • Gode rammebetingelser
  • Institusjonsledelse og kvalitetskultur
  • Utdanningsfaglig kompetanse
  • Helhetlige studieprogram
  • Undervisning og vurdering for læring
  • Studentenes engasjement og integrering i det akademiske fellesskap
Haugstad utdkval
Statssekretær Bjørn Haugstad presenterer arbeidet med Stortingsmeldingen om kvalitet i utdanningen

Han ba om klare tilbakemeldinger fra oss på om vi er enige i at dette kan legges til grunn. Jeg er enig, og er glad for at det siste punktet er kommet inn. Her scorer vi høyt på NMBU, men både dette og de andre punktene skal vi fortsatt jobbe hardt for å bli enda bedre på.

Hva mener dere, er dette et dekkende bilde? Hva bør vi fokusere på i vårt innspill? Hvor er våre utfordringer? Er det noe vi gjør bra, som andre kan lære av?

Senter for fremragende utdanning som virkemiddel

Et virkemiddel for kvalitet og innovasjon i utdanning, som er i vinden om dagen er Sentre for fremragende utdanning, SFU.

SFU-ordningen skal fremme utvikling av undervisnings- og læringsmåter, utdanningskvalitet og likestilling av utdanning og forskning ved universiteter og høyskoler. Disse prestisjesentrene er attraktive, og hos oss har det vært stor interesse for å søke. Søknadsfristen for å søke om nye sentre var nettopp, og til sammen er det kommet inn 22 søknader til NOKUT.

Fra NMBU sendte vi fire søknader, på vidt forskjellige fagområder, og jeg har stor tro på dem alle! Det har vært utrolig inspirerende å se hvordan våre dyktige fagmiljøer har utviklet spenstige og ambisiøse idéer og planer. Vi har prøvd å støtte opp om søknadsarbeidet med litt såkornpenger fra vår satsing på Fremragende utdanning og forskning, og også fulgt opp søknadsarbeidet gjennom NMBUs Læringssenter.

Jeg krysser fingrene for suksess, og i mellomtiden gleder jeg meg over den positive effekten arbeidet allerede har hatt. Som professor i by- og regionplanlegging Elin Børrud skrev i oversendelsesbrevet: «Arbeidet med søknadsprosessen har vært givende, samlende og litt stressende midt oppi kursavslutninger, masterinnleveringer og alt annet vi holder på med i mai. Nå krysser vi alle fingre for at vi har klart å formidle vår idé og våre planer godt nok.»

Jeg krysser fingrene for alle våre søknader, og har stor tro på at vi skal lykkes! Samtidig tror jeg erfaringene fra søknadsarbeidet har vært til inspirasjon og en styrking av utdanningskvalitet i seg selv.

Jeg gleder meg til å få ønskene og ambisjonene om utdanningskvalitet, merittering, innovasjon og digitalisering over i virkelighet ved NMBU. At utdanningskvalitet nå endelig er på toppen av den politiske agendaen er jo et godt utgangspunkt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *