La andre se deg!

Kjære studenter. Dere er så gode. Hver og en av dere er mye mer enn gode nok. Vår drøm er at dere skal møte fremtiden med håp, mot og tro på dere selv. Allikevel vil mange av livets dager være vanskelige, og det er da vi trenger aller mest å la andre se oss. Vi må klare å se hverandre, og da må vi også våge å være åpne, og fortelle hvordan det egentlig er.

I forrige uke feiret vi Verdensdagen for psykisk helse. Over hele landet vaiet bannere med det viktige budskapet om at «Alle har en psykisk helse». Og akkurat som med helsa vår for øvrig, går det opp og ned, man kan være i mer eller mindre god eller dårlig form i perioder, det er ikke enten eller. Alle har en psykisk helse, alltid, ikke bare når man har det vanskelig. Påminnelsen er viktig, og det er et paradoks at vi i et samfunn som er så opptatt av helse – hvor alle snakker om den fysiske helsa, er det alt for få som snakker om sin egen psykiske helse.

Alle bærer på noe. Alle har noe de sliter med. Alle har både lys og mørke, og de aller fleste av oss trenger å øve oss på å åpne opp om det. Vi må la andre se oss, og vi må se andre. Livet er fantastisk, men det er også ofte utrolig vanskelig. Slik er også livet som student, en periode som for mange er preget av store overganger og stort press, der man blir ekstra sårbar.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) har nylig være gjennomført, og resultatene viser en nedslående utvikling. Siden forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, er det enda flere studenter som opplever ensomhet, som har alvorlige psykiske plager, som har opplevd mobbing og trakassering, som har eksamensangst eller som på andre måter sliter. Dette er en veldig alvorlig situasjon, og et stort samfunnsproblem. Utdanningsinstitusjonene må gjøre sitt beste for å hjelpe og støtte studentene i den viktige perioden de er hos oss.

Også på NMBU er det alvorlige funn i SHoT, og vi er veldig opptatt av at alle gode krefter nå må gå sammen for å bedre situasjonen. På fredag hadde vi en åpen workshop for ansatte og studenter, for å finne frem til konkrete tiltak. Det var stort oppmøte, med mange studenter, ansatte og ledelsen fra NMBU, Studenttinget, Studentsamfunnet, Studentsamskipnaden og Ås kommune. Vi fikk frem massevis av gode tiltak, gruppert på ansvarsområdene til de ulike aktørene som var tilstede. Dette er veldig nyttig i det videre arbeidet, og jeg ønsker å rette en stor takk til alle som bidro! Takk også til alle studenter som svarte på SHoT-undersøkelsen, og lot oss få grunnlag for å forstå hvordan dere har det!

På NMBU har vi også mange internasjonale studenter, og vi mener det er et problem at de ikke er omfattet av SHoT-undersøkelsen. Vi kommer derfor til å gjennomføre en egen undersøkelse for de internasjonale studentene nå i november. Det er Læringsmiljøutvalget ved NMBU som følger opp det videre arbeidet med tiltak på NMBU. Vi kommer til å arbeide bredt, konkret, og i samarbeid med de andre aktørene som var tilstede på workshopen. Vi møtes også jevnlig til toppmøter, der oppfølging av SHoT vil bli et hyppig tema. I desember starter også vårt nye studentombud, Martin Gautestad Jakobsen, på NMBU. Jeg håper og tror at vi i fellesskap skal få en bedring av studentenes helse og trivsel.

Leder av Studenttingets arbeidsutvalg, Tord Hauge, holdt innlegg på SHoT-workshop.
Vi fikk inn mange konkrete forslag til tiltak på fredagens SHoT-workshop.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *